Járványok a népmesékben III.

Nagyon sok nép Népmesekincstára őriz történeteket, amelyekben a járványoktól való megmenekülést, gyógyulást isteni hatalom, égi erők segítik. A magyar legendamesét Szent László füvéről 8 éves kortól, a lett mondát az Egészség forrásáról kisóvodás kortól ajánlom.

SZENT LÁSZLÓ

Isten újabb csapást küldött a magyar seregre. Akkor küldötte rájuk, mikor szertelen nagy volt az örömük, mert győzedelmeskedtek az ellenségen. Halomban hevertek katonák a csatamezőn, folyók, tavak piroslottak a vértől. Napokig, hetekig vigadoztak a magyarok, de egyszerre csak vége szakadt a nagy vigadozásnak.  A temetetlen holttestek rettentő szaga megrontotta a levegőt. A pestis, a döghalál pusztítani kezdett. Siralom földje lett a magyarok földje. És zúgni-búgni kezdett a nép:

– Látjátok, büntet bennünket a magyarok Istene, mert elhagytuk igazi hitünket! Nem használ a szentkirály imádkozása.

Összeverődtek minden rendű-rangú emberek, mentek a király sátrába. A szent király imádkozott. Mondta a szószóló:

– Hiába imádkozol, felséges király, úgysem hallgatja meg a magyarok Istene. Térjünk vissza mind a pogány hitre, meglásd, megszűnik a pestis.

A szentkirály megbotránkozással nézett a hitetlenekre, arca elborult, szeméből megeredt a könny, és így szólt:

– Eredjetek haza békességgel, megtévelyedettek! Ne zavarjatok imádkozásomban. Én hiszek az egy Istenben, mindenható Atyámban! Meg-meglátogat, próbára tesz, de nem hagy el, és letörli könnyeinket.

A hitetlenek megzavarodva indultak kifelé, de e pillanatban, mintha földbe gyökeredzett volna a lábuk, álltak mind, mint megannyi szobor. Hirtelen vakító világosság támadt a sátorban, és hallották a mennyei szózatot:

– Ne csüggedj, Szent László! Isten meghallgatta sűrű imádságaidat, és leküldött hozzád engem az angyalok seregéből, hogy megmondjam neked, mit tegyél. Öltsd fel királyi ruhádat, tedd fejedre koronádat, és amikor kilépsz a sátorból, lődd el a nyiladat a virágos réten. Csak menj a nyíl után: ahol leesik, találsz egy füvet, mely meggyógyítja a te népedet.

Ezt mondván az angyal felszállott az égbe. Akkor fölkelt László, magára öltötte királyi ruháját, fejére tette a koronát, kezébe vette nyilát, és kilépett a sátorból. Utána a hitetlenek, csöndesen, levett kalappal. A szent király még egyszer fölnézett az égre, aztán ellőtte nyilát. És ment abban az irányban, a nép meg a nyomában.

– Ihol a nyílvessző! – kiáltott fel László. – Nézzetek ide!

A nyílvessző, egy széles levelű növényben akadt meg, keresztülhasítva azt.

– Olyan, mint egy kereszt! – mondták a népek, és térdre borultak. Később találtak ehhez a fűhöz[1] hasonlatost még sokat, és ennek csodaereje meggyógyította őket.

(Több magyar legenda szövegéből újramesélte: Bajzáth Mária)

Szent László füve (genciána)

Az egészség forrása

Egy nyári reggelen, napkeltekor, Laima[2] egy hatalmas kőrisfa alatt az árokparton ült és sírt. A könnyei patakokban folytak keletnek, a felkelő nap felé. Meglátta Isten, aki épp arra járt, a síró Laimát és megkérdezte:

– Miért sírsz Laima?

– Én az embereknek egészséget és jó életet adtam, de most mégis sokan betegek. A szívem megszakad a beteg emberekért, ezért sírok.

Isten ekkor megparancsolta, hogy azon a helyen forrás fakadjon, és a forrás vize, Laima könnyeinek nyomán folyjon. A forrás vizének Isten csodatévő erőt adott: minden betegséget meggyógyítson, hogy Laima soha , de soha többé ne sírjon.

Lett hiedelemmonda alapján újramesélte: Bajzáth Mária

Járványok a népmesékben: I. rész itt olvasható: https://mese.mesepedagogia.hu/2020/03/19/jarvanyok-a-nepmesekben-i/?fbclid=IwAR2y73TnK1Ysx65Y8GETcd4UADyKJGkKJOa2ZMKVwzPG4CE1QIl9RFkeKFQ

Járványok a népmesékben II. rész itt olvasható: https://mese.mesepedagogia.hu/2020/03/20/jarvanyok-a-nepmesekben-ii/?fbclid=IwAR28rMg8iK8GuZUVikqeAkgrUm_ALM4relS-FW0F9LILZr87ybXWydjPfdk

A monda forrásai:

Voight Vilmos (szerk.) (1972): A Laima és a két anya. Lett népmesék. Európa Kiadó, Bp.

http://mesebzis.com/kotet/lett-nepmesek/


[1] A növény neve: Szent László-tárnics vagy genciána https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_L%C3%A1szl%C3%B3-t%C3%A1rnics

[2] Lett sorsistennő. Az élet vizére vonatkozó világszerte ismert hiedelmek, a lett folklórban Laima alakjához kapcsolódnak.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

happy wheels