Népmesekincstár Mesepedagógia – Nevelés és tudásátadás népmesékkel


30 órás akkreditált képzés óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, könyvtáros tanárok- tanítók, fejlesztő pedagógusok, szociálpedagógusok, kollégiumi nevelők részére.

CÉLUNK, hogy a résztvevők megismerjenek egy olyan komplex, elméleti- gyakorlati -és módszertani anyagot, amellyel a népmese szerves részévé válhat a nevelésnek, és a tanításnak-tanulásnak az intézményes nevelés keretei között. A népmese, népi játék, népdal, mondóka, egységes egészet alkotva, lehetőséget biztosítanak a résztvevők számára a hagyományban őrzött tudás élmény- és örömalapú megélésére és megértésére. A képzésen 22 népmese és 11 mondóka, 44 találós kérdés, 7 dalos-népi játék hangzik el. A képzés bővíti és összehangolja a résztvevők népmese, mondóka, népdal, és népi játék repertoárját, ösztönzi őket az egyes korosztályok életkori sajátosságainak megfelelő népköltészeti alkotások kiválasztására és továbbadására, valamint népszerűsítésére közösségeikben. Célunk, újragondolt, korszerű és gyerekközpontú pedagógiai módszerekkel összekapcsolva és élővé téve a hagyományt, – a mesélés, mondókázás, szabad népi játék, örömteli éneklés beépítése a tanítás, az óvodai nevelés mindennapi gyakorlatába. Cél, hogy a résztvevők rendszeresen meséljenek, repertorájukat folyamatosan bővítsék.

A KURZUS 7 TEMATIKAI EGYSÉGÉNEK több, mint fele gyakorlat, ezek tartalma cselekvésközpontú, saját élményű, az elméleti órák interaktívak. A képzés során a résztvevők nagycsoportos, kiscsoportos, páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak.
1. A TANULÓ- PEDAGÓGUS című rész segítséget nyújt a témában már megszerzett pedagógiai tudás rendszerezéséhez.
2. AZ ALAPISMERETEK A MESÉRŐL, NÉPMESÉRŐL, MESEMONDÁSRÓL, HATÁSAIKRÓL modul, lehetőséget nyújt a mesékkel kapcsolatos néprajzi, pszichológiai, irodalmi elméleti háttér megismeréséhez.
3. A TESTTUDAT FEJLESZTÉSE NÉPMESÉK ÉS NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOK SEGÍTSÉGÉVEL
4. NÉPMESEKINCSTÁR MESEPEDAGÓGIA TERVEZÉSI GYAKORLATÁT mutatja be, a mesék- helyét és szerepét a témák, a projektek, a tantárgyak és a tanítási órák rendszerében.
5. A BENNÜNKET KÖRÜLVEVŐ VILÁG A NÉPMESÉKBEN ÉS A NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOKBAN. A modul bemutatja a család, a barátok és ellenfelek; az állatok, a növények, a természeti jelenségek, az idő, a számok, a találós kérdések mesei világát és kapcsolatukat a gyermeki világképpel, gondolkodással.
6. SZÜLETÉS-ÉLET ÉS HALÁL KÖRFORGÁSA A NÉPMESÉKBEN ÉS NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOKBAN, SZEREPÜK A NEVELÉSBEN címmel közelít a témához, azzal a céllal, hogy a téma, preventív jelleggel, már kisgyermekkorban megjelenhessen a pedagógiai munkába
7. A KÉPZÉS ÖSSZEGZÉSE ÉS ZÁRÁSA, amely gyakorlati és elméleti összefoglalását jelenti a képzésen elhangzottaknak.

ZÁRÓDOLGOZAT
A képzés beadandó dolgozattal zárul: két iskolai óratípusra, szabadidős foglakozásra, vagy fejlesztő foglalkozásra óraterv-; vagy óvodai foglalkozásra foglakozási terv- vagy szabadidős foglakozás, vagy fejlesztő foglalkozási terv készítése.
1., A záródolgozatnak tartalmaznia kell népmesét és népköltészeti alkotásokat pontos forrásmegjelöléssel, és azt, hogy miért az adott népmesét választotta a pedagógus a megjelölt pedagógia cél eléréséhez.
A dolgozat beadásának határideje mindig a képzés utolsó napjától számított maximum 14. nap, melyet a résztvevőknek elektronikus formában kell megtenni. A záródolgozat terjedelme: minimum 3- maximum 10 gépelt oldal.
Értékelési szempontok
– a beépített népmesék és népköltészeti alkotások valamint az oktatási–nevelési cél egysége
– a képzésen tanult módszertani ismeretek tükröződése a beadandó dolgozat tartalmában, összeállításában
– a mese, a népköltészeti alkotások, a választott korosztály és az oktatási–nevelési cél harmóniája, gyakorlati megvalósíthatóságuk.

AZ ELŐÍRT TARTALMI KÖVELMÉNYEK:
1. Tudja összekapcsolni a gyerek életkori sajátosságait, a gyereket foglalkoztató kérdéseket a népmesék és népköltészeti alkotások témájával és üzenetével, valamint saját pedagógiai céljaival. Alkalmazási lehetőségeit és módjait a különböző témák, szabadidős tevékenységek, fejlesztő folyamatok kapcsán, valamint különböző nevelési helyzetekben.
2. Ismerje a népmesék 9 csoportját-típusát. Tudja, hogy melyik mesetípus, hová helyezi a hangsúlyt, az egyén és a környezet kapcsolatában, melyik típussal melyik korosztályt szólíthatja meg.
3. Tudja a mesélés mesélőre és mesehallgatóra gyakorolt pedagógiai és pszichológiai hatásait.
4. Képes legyen tájékozódni a népmesék és népköltészeti alkotások világában, ismerjen hiteles forrásokat.
5. Tudjon rendező elveket azonosítani, amelyek mentén öröm-és élményalapú komplex foglalkozásokat -tanórákat felépíthet.
6. Legyen képes saját pedagógiai gyakorlatába illeszteni a népmeséket, bővüljön népmese, mondóka, találós kérdés repertoárja, és alakuljon ki igénye ezek a folyamatos bővítésére, továbbadására.

A TANÚSÍTVÁNY KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI:
– a továbbképzés össz. óraszámának 90%-án való részvétel,
– a házi dolgozat határidőre történő elkészítése,
– a gyakorlatokon és a csoportmunkákban való 100%-os részvétel.
Részvételi díj: 40000 Ft

Részvételi díjon felüli egyéb költség nincs.

Program neve:Népmesekincstár mesepedagógia- Nevelés és tudásátadás népmesékkel
Alapító neve: Merit Szakértői Kft. -Bajzáth Mária
Nyilvánt. szám:A/9362/2018
Engedélyszám:9/367/2018
Iktatószám:PED/1064-1/2018
Érv. vége:2023.12.28.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

happy wheels