88 népmese befejezés a világ minden tájáról

Sokféleképp be lehet fejezni egy történetet. Miközben olvassátok a szebbnél-szebb, olykor kacagtató, máskor mélyen megrendítő, vagy épp meghökkentő mesei záróformulákat, érdemes megállni és megkeresni mikor-melyik-miért volt a tiétek. Békességet kívánunk a történeteink végén, mint a marokkói mesemondó? Vagy akárcsak a zürjén, egyszerűen lezárjuk: „Kész. Vége.”

Ahány nép, ahány mesetípus, ahány történet, ahány mesélő, annyiféle befejezés.

Az örmény mesemondó különleges ajándékot ad:

„Az égből lehullott három alma: egy a mesélőé, másik azé, aki hallgatta, harmadik azé, aki megfogadta.”

Az eszkimó mesélők hagyták ránk, a bölcs zárás gyönyörű varázsigéjét:

„Ha hibát követtem el valahol, kerüljön vissza a maga helyére, mentől hamarabb és mentől kisebb zajjal.”

Az indiaiak a folytatás bizonyosságát mesélik a befejezésben is:

„… három nap múlva útnak indult, új kalandokra, ismeretlen tájra.”

Ezzel kívánok BOLDOG ÚJ ÉVET MINDENKINEK!

 

 

88 népmese befejezés a világ minden tájáról

 

1. BAMBARA
„Visszateszem a mesét oda, ahol leltem.”

2. GUARANI
„Így történt vele elsőként az, ami azután velünk is megtörténik.”

3. KIRGIZ
„… ama naptól fogva, eme napig örömben és boldogságban töltötte az életét.”

4. KIRGIZ
„… elégedetten, örömben életek tovább.

5. BOLGÁR
„Én is ott jártam, ittam-vigadtam az esküvőjükön, és onnan hoztam Nektek ezt a mesét.”

6. TADZSIK
„Lakoma volt és nagy ünnepség. Mi is ott voltunk, a szünyegen ültünk, sokat ettünk, széles jókedvünk volt.”

7. ÚJGÖRÖG
„A nagy szömörúság örömre változott, a jajszó helyett dal kelt az ajkakon.”

8. ÚJGÖRÖG
„Ők ott voltak, mi meg itt, de mi jobban vagyunk, mint ők.”

9. ÚJGÖRÖG
„Jól éltek, de mi még jobban. Nektek pedig kívánom, hogy a ti dolgotok is jobban menjen!”

10. IRAKU (TANGANYIKA)
„Itt a vége.”

11. KAMBODZSAI
„Még sokáig élt békében és boldoganságban hűséges feleségével, amíg azután egy napon megnyílt előttük az örök boldogság honának kapuja.”

12.  KÁRPÁT-UKRAJNAI
„Tán még most is élnek boldogul, ha meg nem haltak.”

13.  ÚJ-KALEDÓNIA
„Ma is ott élnek, ott laknak.”

14. PÁPUA ÚJ-GUINEA
„Ami történt, azt a nagyapám mesélte nekem.”
„Ez valóban így történ. Az ükapám is így mesélte.”

15. ALBÁN
„Ennyit tudtam, ennyit mondtam, vidd az asszonyt, neked hagytam.”

16.  KUBAI
„Hogy valóban így volt-e, azt már csak a nagyon öregek tudják.”

17.   ESZKIMÓ
„Ha hibát követtem el valahol, kerüljön vissza a maga helyére, mentől hamarabb, és mentől kisebb zajjal.”

18. OLASZ
„Ma is élnek, ha meg nem haltak,
Alamizsnát mindig adtak
Csak nekem nem jutott belőle.”

19. OSZTRÁK
„Márpedig ebből a meséből, minden szó igaz, mert még ma is él, aki mesélte.”

20. SVÁJCI
„Eljött a lakodalom napja. Három napig ettek ittak, én is ott voltam mártást kavarni. Mikor közben lehajoltam, meggyulladt a kötényem. Erre megharagudtak és a merőkanállal úgy fejbe kólintottak, hogy ájultan estem össze. Hogy megszabaduljanak tőlem, jól farba rúgtak, attól éppen idáig röpültem, és erre a székre estem le, hogy elmeséljem ezt a történetet.”

21. ZÜRJÉN
„Kész vége.”

22.  NÉMET
„Boldogan, békésen és jámborul éltek, míg meg nem haltak, azután elnyerték az örök üdvösséget.”

23.  MAROKKÓI
„Békesség nektek.”

24. OSZTJÁK
„Kívánom a sok embernek, aki végighallgatott, hozzon ez a meghallgatás szerencsét,  zsákmányoljon halat, rengeteget, ejtsen el vadat rengeteget, mindannak a sok embernek, akik nem hallgattak meg , szöget üssenek a fülébe.”

25.  BOSNYÁK
„Vigadoztak ki tudja meddig. Én is ott voltam, bort is ittam, de hogy tovább mi történt, nem tudom.”

26.  MARI
„A mese elszáll. Én itt maradok.”

27.  KOREAI
„Az ember ne legyen önző! Ha mesét hall, ne tartogassa a maga számára, hanem ossza meg mindig mással. Így a mese hadd járjon szájról szájra, és hadd teljék öröme benne minél több embernek.”

28.  SZLOVÁK
„Ha még élnek, kenyeret majszolnak, ha meghaltak a földben porladnak.”

29.  ROMÁN
„Ott vótam, én is láttam. Ha nem láttam vóna, nem tudtam vóna elmesélni.”

30.  ROMÁN
„Ő meg csapott egy nagy lakodalmat, és én is ott voltam…
Készítettek egy bögre rántottát, és kinyújtották nekem az ajtón, hogy majd megett a méreg, és kimentem az istállóba, és választottam magamnak egy lovat, amelynek aranyból volt a nyerge, acélból a dereka, viaszból a lába, kenderből a farka, káposztából a feje, konkolyból a szeme, és megindultam vele egy kovakőből levő dombra; a lába elolvadt, a farka sustorgott, a szeme kipattant; aztán egy szál rúdon lovagoltam, s nektek jó nagyokat hazudtam; felültem a kapu tetejére, s eljutottam a mese végére.”

31.  ROMÁN
„Szerelmetes mátkájával házasságot kötött, s olyan lakodalmat csapott, hogy annak az egész föld kerekségén híre futamodott, s még az unokák unokáinak is volt mit hallaniuk róla. S uralkodtak, míg csak az Úristen megengedte nekik.
Én pedig:
Felkaptam egy sánta lóra,
hadd buzdítsalak a jóra.
Kakas hátán lovagoltam,
s hetet-havat összehordtam.”

32.  ROMÁN
„… ott is maradt királynak az apósa helyett, és bölcsen, igazságosan uralkodott; most azonban már nem él, s vele együtt meghalt az igazság is, isten nyugtassa mindkettőjüket.
Én meg felmásztam egy szeg hegyére,
S pontot tettem a mesémre.”

33.  ROMÁN
„A királyné pedig Sirállyal új lakodalmat csapott, még szebbet és még nagyobbat, mint azelőtt. De ezúttal elvitték a palotába az öregembert is, meg az öregasszonyt is, a Sirály szüleit, hadd éljenek ők is! Azt a jót és bőséget pedig, ami a házukban volt, add, Uramisten, minden ellenségemnek, de add nekem is.”

34.  TUVAI
„Attól kezdve végig békességben éltek és gyarapodtak, a világban meg szárnyalt a hír, a szeretetükről. ”

35. MORDVIN
„Jól éltek aztán. Sok gyerekük is született, mindegyik szép, mint az anyja és az apja.”

36.  HAWAII
„Talán még most is élnek, most is mennek, mindig együtt.”

37.  BURJÁT
„Boldogan éltek és eljutottak az öröklétig.”

38. BRETON
„Másnap fényűző pompával ülték meg a lakodalmat. Két hétig tartott a sok eszem-iszom, a sok nagyszerű ünnepség. De azóta egy árva szót sem hallottam róluk.”

39. BRETON
„Pompás lakodalmat csaptak, ott voltak a cimborák is, no meg a mesemondó is. Kapott egy fehér vajascipót, és sietett vissza a faluba, hogy mindent elmeséljen.”

40. INDIAI
„… három nap múlva útnak indult, új kalandokra, ismeretlen tájra.”

41. SZANKSZRIT
„Csillogó színarany palotákban, drágakőlépcsős tavakkal ékes kéjkertekben, égbe meredő csúcsra áradó napsugárözönben, felülmúlhatatlan boldogságban élt, négy, szép szemű kedvese oldalán.”

42.  CSUVAS
„A mese a tölgyfa tetején. Én magam a hársfa tetején.”

43. CSUVAS
„A szóbeszéd a kapu tetején, a mese az oszlop tetején.”

44.  KAZÁNI TATÁR
„Ezzel a mese véget is ért. Ma mentem, tegnap jöttem.”

45. KAZÁNI TATÁR
„Mindenki a maga útjára tért. Ezzel a mese véget ért.”

46.  NÉMET
„Élete végéig jól ment a sora, mindig volt munkája, és minden sikerült neki, amihez csak hozzákezdett.”

47.  NÉMET
„Aki ezt utoljára mesélte, annak még meleg a szája.”

48.  NÉMET
„A mesémnek vége, ott fut egy egérke, aki megfogja, varrhat a bőréből nagy-nagy prémes kucsmát magának.”

49. PERZSA
„mesénk most itt véget ér, bár a varjú haza sem ért.”

50.  PERZSA
„Mikor fölmentünk, még liszt volt, mire lejöttünk, már tészta lett, a mi mesénknek vége lett.”

51. PERZSA
„Ez volt a mesénk. Az öregek hagyták miránk, mi meg elmondtuk tinéktek, hogy fennmaradjon az emlékezete.”

52. ÖRMÉNY
„Az égből lehullott három alma: egy a mesélőé, másik azé, aki hallgatta, harmadik azé, aki megfogadta.”

53. AZERBAJDZSÁN
„Az égből három aranyalma hullott a földre: Egy a tiéd, egy az enyém, egy meg azé, aki az úton vándorol.”

54. MORDVIN
„A mese vége a vízbe merült.”

55. VOGUL
„Még most is éldegélnek, még most is háldogálnak. Egyszer én is voltam náluk. Ettem is ott, meg ittam is ott.”

56. VOGUL
„Ez volt hát az én mesém, nesztek itt a vége.”

57. FANG (AFRIKA)
„Engem az apám tanított erre, ő is az ő apjától hallotta, de hogy a legelső kitől hallotta, azt nem tudom, mert én nem voltam ott. Így volt.”

58. CSIPPEWA INDIÁN
„Életének tisztasága megkönnyítette útját a boldogság szigete felé, amikor annak ideje elkövetkezett és ott elnyerte az örök boldogságot.”

59. SPANYOL
„Az egyik jött, a másik kettőt hozták. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy nekem is adtak egypár zsírcipőt. Kár, hogy elolvadt az úton.”

60. TÖRÖK
„Boldogságban, jólétben éltek, s még ma is csupa gyönyörűség minden napjuk.”

61. TÖRÖK
„Ettek-ittak, mulatoztak, ők elérték céljukat. Siessünk mi is a célunk felé, s ha elértük, együnk -igyunk mulatozzunk.”

62. MAGYARORSZÁGI -ROMÁN
„Három éjjel, három nap, mindig ettek-ittak. Örömében, hogy gazdáival odakocsizhatott, még a kecske is táncra kerekedett és járta egymagában. Törődött öregember vagyok én már, sok időt megéltem, otthagytam hát őket, én is hazajöttem.
A mesének itt a vége,
nem tudom, mit kapok érte,
de vendégségbe mehetne bárki,
aki szeretne.”

63. MAGYARORSZÁGI -ROMÁN
„A mese végére értünk,
most hát nyugovóra térünk.”

64. MAGYARORSZÁGI -ROMÁN
„Aki hosszabb mesét tud,
most a sárkány után fut.
Többet akarsz hallani?
Utána kell szaladni!”

65. ERDÉLYI SZÁSZ
„Nemsokára megtartották az esküvőt, és víg lakodalmat ültek. Ott volt a Hangya Jani is a Szögel utcából, ahol cérnával vágják a kenyeret; a szitán át forró levest öntöttek a fejére, azóta kopasz. A Szegleti Miskának meg egy combbal – vagy tudom is én már igazából -, talán egy velős csonttal, akkorát vágtak a lába szárára, hogy azóta is sántít belé.
Még az uborka is ott volt,
Utána futott a sánta,
Itt a mesémnek a vége,
Ha nem hiszed, járj utána!”

66. ERDÉLYI SZÁSZ
„Aki jobban tudja,
Mesélje el újra!”

67. FRANCIA
„Csaptak nagy lakodalmas vígasságot a szép kastélypalotában, volt ott eszem-iszom, tánc és muzsika hét álló nap és éjszaka.”

68. SZAMOJÉD
„Ennyi elég.”

69. LENGYEL
„Az orromban van két lik, a mesém itt végződik.”

70. LENGYEL
„Éltek, éltek, míg meg nem haltak, míg meg nem rágták őket a férgek.”

71. LENGYEL
„Volt ott egy vak tüzér, ki nem látott a fél szemével, én is ott voltam a pad alatt. Hát az a kutyaházi előhúzott, bedugott az ágyúba, és úgy kilőtt, hogy repültem, repültem, míg egy malomban arra a valamire nem estem, amire a búzát szórják…Most nem tudom, hogyan fejezzem be a mesét, ha valaki meg nem mondja, hogy hívják azt, amire a búzát szórják?
– Garat!
– Hát nyaljátok ki a valagamat!

72. SZICÍLIAI
„Jól megy soruk. Boldog mindegyik.
Nekünk meg az állunk fölkopik.”

73. SZICÍLIAI
„Vígan élnek, boldogok.
Nekünk meg a fogunk csikorog.”

74. SZICÍLIA
„Ki hallgatta, ki elmondta,
rossz haláltól Isten óvja.”

75. NANAJ
„Így éltek éldegéltek- itt a vége a mesének.”

76. FINN
„Azután megtartották a lakodalmat. Feneketlen üvegből itták a pálinkát, és öl hosszúságú szivarokat szívtak. Nincs tovább.”

77. AFGÁN
„Vége, vége a mesémnek,
mégsincs fészke a verébnek.”

78. MAGYAR
„Hét nap s hét éjjel állott a lakodalom, akkor tojáshéjba kerekedtek, a Küküllőn leereszkedtek, s meg sem állottak, míg haza nem kerültek.
Ma is élnek, ha meg nem haltak.”

79. MAGYAR
„Erre aztán még jobb kedvök kerekedett, még nagyobb lakodalmat csaptak, ettek-ittak, mulatoztak, Duna, Tisza, Dráva, Száva, mind ott voltak egy szegletben, egy nagy zsákba betömve, én is ott voltam, ugráltam, táncoltam, a zabsarkantyúmmal a zsákot kirúgtam, mind kidőlt a sok víz; te is ott voltál, majd a vízbe haltál, de én megkaptalak, üstöködnél fogva ki is rántottalak. Ha ki nem rántottalak volna, bizonyosan belehaltál volna.

80.  MAGYAR
„Eddig volt,
mese volt,
Kelemennek kedve volt,
a gatyája tele volt,
edd meg, ami benne volt!”

81. MAGYAR
„Gallér híján köpönyeg,
hazudtam, mert volt kinek.”

SOK NÉPNÉL HASZNÁLATOS:

82. „Így volt, mese volt, minden szava igaz volt.”

83. „Így volt, nem így volt, ez egy ilyen mese volt!”

84. „Így volt, mese volt, talán igaz se volt.”

85. „Így volt, mese volt, aki hitte bolond volt.”

86. „Itt a vége, fuss el véle!”

87. „Ha a kisboci (vagy kiegér, vagy macska, vagy…) farka hosszabb lett volna, az  én mesém is tovább tartott volna.”

88. „Aki nem hiszi, járjon utána!”

 

(A válogatás szubjektív, a nekem tetsző befejezéseket tartalmazza, a fentieken kívül még rengeteg záróformula van.)

Bajzáth Mária

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

happy wheels