Mesepedagógia – Oktatás és nevelés mesékkel – Fontos információk a képzésről

Mesepedagógia – Oktatás és nevelés mesékkel

Képzés óraszáma: 40 akadémiai óra

 

Program neve Távokt. Alapító neve Nyilvánt. szám Engedélyszám Iktatószám Érv. vége Állapot
Mesepedagógia – Nevelés és oktatás mesékkel Merit Szakértői Kft. A/7159/2012 82/174/2012 PED/505-1/2012 2017.09.03 Oktatásért felelős miniszter által elfogadva

 

A program felnőttképzési nyilvántartási száma: 00733-2012

https://finy.munka.hu/finy/NyilvantartasNP.aspx

A 40 órás Mesepedagógia képzés azt a célt kívánja szolgálni, hogy a pedagógusok (óvónők, tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok, könyvtárosok) elsajátíthassák egy olyan pedagógiai tevékenység alapját, amely módszereiben és gyakorlatában eltér a hagyományos (klasszikus) iskolai módszerektől és a gyakorlattól, ugyanakkor eredményei – pedagógiai hozadéka – nagyon gyorsan beépíthetők a mindennapokba.

A résztvevők a komplex, elméleti- gyakorlati-és módszertani ismeretanyag elsajátítása után, a népmesét pedagógiai munkájuk szerves részévé tehetik, az érzelmi, értelmi és szociális kompetenciák fejlesztésével összefüggésben használni tudják a népmesékben rejlő lehetőségeket, valamint a kapcsolható mozgás-zene- játék-alkotás tevékenységeket. A képzés segítséget ad önálló módszertani ötletek megvalósításához is.

A népmese, és a hozzá kapcsolódó tevékenységek segítik az anyanyelvi kompetenciák (mint minden kulcskompetencia alapját képező kommunikációs készségek fejlődését, a figyelemösszpontosítást, az együttműködés képességét, az improvizációs képességet és kreativitást stb.), a hatékony önálló tanuláshoz szükséges kompetenciák, a szociális és állampolgári kompetenciák, a kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciák, a multikulturális kompetenciák fejlesztését. Konkrét szakmai ismereteket kíván nyújtani azoknak a pedagógusnak, akik módszertani kultúrájukban kívánnak megújulni, illetve segítséget nyújtani a nem szakrendszerű oktatás fejlesztési feladatainak ellátásához.

A képzés 40 órája 6 modulból áll, amelynek több mint fele (23 óra) gyakorlat. A gyakorlati tematikai egységek tartalma cselekvésközpontú, saját élményű, az elméleti órák interaktívak. A képzés során a résztvevők nagycsoportos, kiscsoportos, páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak. A Tanuló- pedagógus című rész segítséget nyújt a már megszerzett pedagógiai tudás rendszerezéséhez. A második, Alapismeretek a meséről, népmeséről, mesemondásról modul, lehetőséget nyújt a mesékkel kapcsolatos néprajzi, pszichológiai, irodalmi elméleti háttér megismeréséhez. A harmadik részben, Mesék feldolgozása, elemzése zajlik, a modul is ezt a címet kapta. A negyedik és ötödik egység a mesepedagógia gyakorlatát mutatja be, a mesék helyét és szerepét a tantárgyak és a tanítási órák rendszerében, fejlesztő és felzárkóztató tevékenységeket (képzelet, közösség, érzékszervek, bizalom, mozgás, szókincs,testtudat, emlékezet stb.). Az utolsó egység, a dolgozat megírása, és képzés összegzése, tanúsítványok.

A képzés tehát dolgozattal zárul két különböző óratípusra, vagy szabadidős foglakozásra, vagy fejlesztő foglalkozásra óraterv- vagy óvodai foglalkozásra foglakozási terv-, amely tartalmaz népmeséket, illetve – a tanfolyamon megismertetett és elsajátított – mesepedagógiai módszereket, tevékenységelemeket. A dolgozat értékelési szempontjai: a beépített mese és az oktatási–nevelési cél harmóniája, mesepedagógiai módszerek, tevékenységek, adekvát alkalmazása, gyakorlati megvalósíthatóságuk, differenciálás, kreatív feldolgozás, eredményes ismeretátadás, kompetenciafejlesztés, illetve korszerű módszertani ismeretek tükröződése a dolgozat tartalmában, összeállításában. A dolgozat megírásához minden eszközt éssegítséget megkap a résztvevő.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

– a továbbképzés összes óraszámának 90%-án való részvétel,

– a dolgozat megadott szempontok szerinti, határidőre történő elkészítése (a képzés végére)

– a gyakorlatokon és a csoportmunkákban való 100%-os részvétel.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

happy wheels